آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

کليات: ماده ۱) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است که در موعد مقرر در قانون ماليات­ هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی، ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم […]

ادامه مطلب
Rate this post

چه موضوعاتی برای فعالیت شرکت نیاز به اخذ مجوز ندارند؟

به طور کلی موضوعات قابل ثبت توسط شرکت ها در ۳ دسته کلی قابل طبقه بندی هستند: ۱) موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نیستند. ۲) موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند. ۳) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ […]

ادامه مطلب
Rate this post

چه موضوعاتی برای فعالیت شرکت قابل ثبت نمی باشند؟

به طور کلی موضوعات قابل ثبت توسط شرکت ها در ۳ دسته کلی قابل طبقه بندی هستند: ۱) موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نیستند. ۲) موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند. ۳) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ […]

ادامه مطلب
Rate this post

۷ دلیل برای ثبت شرکت حقوقی

اولین موضوع مهم و سرنوشت ساز برای هر متقاضی ثبت شرکت پاسخ به این سوال است که: چرا شرکت ثبت می کنیم؟ دو تعریف مختلف ثبتی برای شخصیت ها وجود دارد: ۱) شخصیت های حقیقی: یعنی یک نفر شخص عادی که فعالیت مالی و یا تجاری دارد. ۲) شخصیت های […]

ادامه مطلب
Rate this post