آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

کليات: ماده ۱) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است که در موعد مقرر در قانون ماليات­ هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی، ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم […]

ادامه مطلب
Rate this post