چه کسانی به اطلاعات حسابداری نیاز دارند؟

چه کسانی به اطلاعات حسابداری نیاز دارند؟ | آتی ثبت

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری

افراد و گروه ­های مختلف برای ارزیابی عملکرد گذشته، بهبود اداره فعالیت­ های اقتصادی، برنامه ریزی عملیات آینده و تصمیم گیری ­های تجاری به اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی و عملکرد یک واحد اقتصادی نیاز دارند. به طور مثال آن ها می­ خواهند بدانند نتیجه عملیات سال گذشته واحد اقتصادی چگونه بوده و سود یا زیان این واحد اقتصادی چه میزان بوده است؟ چقدر دارایی در اختیار دارند؟ بدهی و طلب واحد اقتصادی از طلبکاران و بدهکاران چقدر است؟ وضعیت نقدینگی واحد اقتصادی چگونه است؟

 استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری کسانی هستند که برای تصمیم گیری و قضاوت آگاهانه علاقمندند گزارش ­ها و صورت های اساسی حسابداری را دریافت و مورد استفاده قرار دهند. این افراد، طیف گسترده ای را تشکیل می دهند که به طور کلی می ­توان آن ها را به دو دسته استفاده کنندگان درون سازمانی و استفاده کنندگان برون سازمانی، تقسیم کرد. لازم به ذکر است نوع اطلاعات حسابداری که هر استفاده کننده به آن نیاز دارد، بستگی به نوع تصمیماتی دارد که می­ خواهد اتخاذ نماید.

۱) استفاده کنندگان درون سازمانی:

گردانندگان و مدیران هر واحد اقتصادی در مقایسه با سایر استفاده کنندگان به اطلاعات بیشتری در مورد آن واحد دسترسی دارند. استفاده کنندگان درون سازمانی شامل مدیران اجرایی هستند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم گیری­ های لازم درباره عملیات مؤسسه، مورد استفاده قرار می دهند. گستردگی و پیچیدگی فعالیت ­های اقتصادی موجب می­ شود که مدیران نتوانند بر همه عملیات واحد اقتصادی نظارت مستقیم داشته باشند. از این رو مدیران ناگزیرند به منظور ارزیابی نتایج عملیات وضعیت مالی به گزارش های مالی اتکا نمایند و با استفاده از خلاصه ای از اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی تصمیمات صحیح و بهنگام اتخاذ نمایند. گزارش­ های مالی درون سازمانی در فواصل زمانی نسبتاً کوتاه تهیه می­ گردد و دربردارنده اطلاعات تفصیلی مورد نیاز مدیران می­ باشد این گزارش ها به طور معمول، محصول سیستم های حسابداری بهای تمام شدہ و حسابداری مدیریت است۔ حسابداری مدیریت شاخه ای از حسابداری است که گزارش­های مالی درون سازمانی را تهیه می ­کند و در دسترس مدیران و گردانندگان عملیات قرار می­ دهد.

چه کسانی به اطلاعات حسابداری نیاز دارند؟ | آتی ثبت

۲) استفاده کنندگان برون سازمانی:

استفاده کنندگان برون سازمانی، افراد خارج از واحد اقتصادی هستند که اطلاعات حسابداری را مورد استفاده قرار می­ دهند. این افراد معمولاً دسترسی مستقیم به مدارک و اطلاعات رویداد­های مالی ندارند ولی علاقمندند به طور منظم از وضعیت مالی و نتیجه فعالیت­ های واحد اقتصادی آگاه شوند. نیازهای اطلاعاتی این دسته را گزارش های برون سازمانی که توسط سیستم حسابداری مالی تهیه می شود، تأمین می نماید. حسابداری مالی که شاخه ای از حسابداری است به تهیه و ارائه گزارش­ های مالی مورد نیاز استفاده کنندگان برون سازمانی می­ پردازد. از آنجا که استفاده کنندگان برون سازمانی به اطلاعات حسابداری دسترسی مستقیم ندارند، نهادهای قانونی و انجمن های حرفه حسابداری جهت حمایت از منافع آن ها، ضوابط و مقررات حسابداری مالی را با دقت بسیار زیاد وضع می نمایند. این ضوابط و مقررات معمولا در قالب استانداردهای حسابداری و سایر قوانین و مقررات مالی ارائه می گردد.

چه کسانی به اطلاعات حسابداری نیاز دارند؟

استفاده کنندگان برون سازمانی شامل طیف وسیعی است که از جمله آن ها می توان موارد زیر را نام برد:

🔴 سرمایه گذاران و سهامداران (به منظور بررسی سودآوری موسسه، بررسی حجم فروش، بررسی وجوه موسسه، بررسی میزان مطالبات، بررسی میزان بدهی های موسسه، بررسی میزان بازده سرمایه گذاری و …)

🔴 اعتبار دهندگان

🔴 سازمان­ های دولتی از قبیل ادارات دارایی

🔴 بستانکاران (طلبکاران)

🔴 مشتریان

🔴 تامین کنندگان مواد اولیه

🔴 بورس اوراق بهادار

🔴 موسسات مالی خصوصی (اعم از بانکها، بیمه ها و سایر موسسات مالی خصوصی)

هر کدام از تصمیم گیرندگان برون سازمانی، اطلاعات حسابداری را برای مقاصد خاصی مورد استفاده قرار می دهند.


Rate this post